5005 W. Alexis RD Sylvania, OH 43560 419-841-2442
Dave Stewart Auto Sales LTD
5005 W. Alexis RD Sylvania, OH 43560 419-841-2442
Store Hours:
Monday: 9:00 am - 6:00 pm
Tuesday: 9:00 am - 6:00 pm
Wednesday: 9:00 am - 6:00 pm
Thursday: 9:00 am - 6:00 pm
Friday: 9:00 am - 6:00 pm
Saturday: 10:00 am - 4:00 pm
Sunday: Closed